iBewustzijn

Veilig, Vaardig én iBewust

In het kader van informatieveiligheid en privacy is het van belang dat bestuur, management én medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en handvatten krijgen rondom Veilig, Vaardig en iBewust handelen.

 

iBewustzijnpakket

Een iBewustzijnpakket wordt ingevuld met combinaties van workshops, e-Learning en kennistesten, afhankelijk van uw situatie. U start met een nulmeting (kennistest) op iBewustzijn. De resultaten worden verwerkt in een iBewustzijnplan. Hierna gaat u met uw organisatie aan de slag met e-Learning, workshops en kennistesten.

 

Nulmeting

De organisatie ‘mee-krijgen’ is een vak apart. Dat betekent dat verleiden én sturen aan de orde is. Waar stapt u in? Als u draagvlak wil creëren, kunt u het beste starten met de nulmeting. De resultaten van deze nulmeting zijn vaak verhelderend waar uw prioriteit aangaande iBewustzijn moet liggen. De resultaten worden verwerkt in een iBewustzijnplan.

Voorbeeld presentatie resultaten nulmeting. ==> klik op het voorbeeld voor een vergroting.

iBewustzijnplan

Op basis van de resultaten van de nulmeting op houding en gedrag, wordt in een intakegesprek de actualiteit en de context van de organisatie besproken en deze doorvertaald naar de noodzakelijke interventies in uw organisatie. U krijgt een iBewustzijnplan met interventies op maat. Na afloop van de interventies wordt een evaluatiegesprek gevoerd om iBewustzijn in uw organisatie permanent te borgen.

Interventies:
SEP biedt diverse leervormen om het iBewustzijn in uw organisatie te vergroten:

 • Workshops voor bestuur en management
 • Workshops voor medewerkers

 • e-Learning op iBewust.
  Speciaal voor gemeenten zijn 6 modulen ontwikkeld: 
  • Waarom iBewust
  • iBewust binnen
  • iBewust op de werkplek
  • iBewust buiten, onderweg en thuis
  • iBewust op malware
  • iBewust en de rollen in de gemeentelijke organisatie
 • Kennistoetsen
  • Waarom iBewust
  • iBewust binnen
  • iBewust op de werkplek
  • iBewust buiten, onderweg en thuis
  • iBewust op malware
  • iBewust en de rollen in de gemeentelijke organisatie

Inrichten van de leercirkel

iBewustzijn iBewustzijn is niet meer weg te denken en zal permanent aandacht vragen. Immers, issues rondom informatieveiligheid veranderen voortdurend en dat geldt ook voor de medewerkers voor iBewust handelen. Samen met u richten wij de leercirkel iBewustzijn met u in. U richt de leercirkel in en heeft de beschikking over een eigen digitaal platform waarmee de organisatie het gehele jaar over de e-Learning beschikt en over de kennistoetsen. U heeft permanent inzicht in de voortgang van de organisatie en kunt de kennis toetsen van uw organisatie.

 

Digitale vaardigheid

Digitale vaardigheid en digitale veiligheid gaan hand in hand. Als uw organisatie onvoldoende digitaal vaardig is, kan dit tot onveilige situaties leiden. SEP is ECDL Partner en levert een set aan digitale vaardigheidstrainingen (zowel e-Learning als Blended). Klik hier voor meer informatie over digitale vaardigheid.